S S Jain Subodh Mahila Maha Vidhalaya

Bhawani Singh Road, Jawahar Nagar, Jaipur - 302015

Monday :- Open 24 Hrs